Deelnamevoorwaarden True Friend Forever

Door inschrijving als lid van True Friend Forever verklaar je bekend en akkoord te zijn met de volgende bepalingen:

Je zit op een middelbare school in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Je hebt toestemming gekregen van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) om gebruik te maken van de True Friend Forever website/app.

Als je foto’s maakt tijdens de evenementen en deze uploadt, aan ons mailt en/of deelt op social media, dan geef je daarmee automatisch toestemming om deze te publiceren om
True Friend Forever onder de aandacht te brengen.

Het True Friend Forever-team maakt zelf ook foto’s tijdens evenementen. Leden en hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) geven door deelname aan een evenement automatisch toestemming voor publicatie van deze foto’s om True Friend Forever onder de aandacht te brengen.

Leden en hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) ontvangen automatisch berichten per WhatsApp en e-mail. Wanneer je deze niet meer wilt ontvangen kun je dat aangeven
door te reageren op het WhatsApp-bericht of op de mail. Je ontvangt dan geen automatische berichten meer.